Obs?uga palet – przechylenie o 90 stopni

Przechyl palety ?atwo i bezpiecznie o 90 stopni. Mo?na to zrobi? w samodzielnym rozwi?zaniu i bezpo?rednio na linii produkcyjnej

 • max. 1.500 KG – kosz (d?. X szer. X wys.) 1200 x 1200 x 1200 mm
 • max. 2.000 KG – pojemnik (d?. X szer. X wys.) 1500 x 1500 x 1500 mm
 • Nadaje si? do ró?nych rozmiarów palet, w tym palet Euro i Block.
 • Mo?liwe jest równie? umieszczenie bezpo?rednio w linii (produkcyjnej).
 • Z certyfikatem CE

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

Czy masz inne specyfikacje – daj nam zna?!

Obs?uga palet – przycinanie o 180 stopni

Z ?atwo?ci? zmieniaj palety lub przewracaj produkty, dzi?ki temu niezale?nemu rozwi?zaniu jest to bezpieczne i bardzo proste.

 • Max. 2.000 KG – pojemnik (d?. X szer. X wys.) 1250 x 1200 x 600 ~ 2080 mm
 • Nadaje si? do palet Block i Euro oraz innych
 • Niskie koszty utrzymania i certyfikat CE

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

 

Czy masz inne specyfikacje – daj nam zna?!

Obs?uga palet – wywrotka

?atwe zrzucanie (podnoszenie i przechylanie) palet. Mo?na to zrobi? bezpo?rednio na linii produkcyjnej lub jako samodzielne rozwi?zanie.

 • Nadaje si? do ró?nych rozmiarów palet, w tym palet Euro i Block.
 • Mo?liwe jest równie? umieszczenie bezpo?rednio w linii (produkcyjnej).
 • Wywrotki s? dostarczane z deklaracj? CE

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

Pobieranie

Ulotka PDF falownik 180 stopni

Ulotka wywrotka 90 stopni PDF

Prezentacja firmy PDF

Ulotki specjalne wywa?arki PDF

Zdjęcia

Filmy

Kontakt